Pobieranie bazy danych GARI

Pobieranie bazy danych GARI

Co zrobić, aby móc umieścić bazę danych GARI we własnej witrynie? Coraz większa liczba organizacji już teraz używa bazy danych GARI, pomagając swoim klientom w wyszukiwaniu urządzeń posiadających potrzebne im funkcje ułatwień dostępu.

Organizacja Mobile Manufacturers Forum (MMF) udostępnia zbiór danych GARI organizacjom, które chciałyby umieścić bazę GARI we własnych witrynach. Zbiór danych jest dostępny w postaci codziennie aktualizowanego pliku XML. The dataset Dane są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported (Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported)..

Creative Commons License

O zezwolenie na korzystanie z danych w sposób wykraczający poza zakres tej licencji można prosić, kontaktując się z organizacją MMF pod adresem enquiries-at-mmfai.info.

Plik XML można pobrać tutaj: http://mobileaccessibility.info/xml/mobile-accessibility-phones.xml